POZOR! Blíží se DAŇ Z NEMOVITOSTI pro rok 2020

Vlastníci nemovitostí platí každý rok daň z nemovitých věcí dříve známou jako daň z nemovitosti. Oproti jiným daním má jednu odlišnost, platí se dopředu. Jako další v pořadí je daňové přiznání, přiznání k dani nemovitosti se podává pouze jednou. Finanční úřad poté každý rok vyzývá k jeho placení.

Nové přiznání se podává v případě, že nabydete novou nemovitosti anebo, když se něco podstatného na nemovitosti změní. Například pokud dojde ke stavebním úpravám.

Daň z nemovitosti se skládá z daně pozemku, staveb a jednotek, které jsou zapsané v katastru nemovitostí.

Některé stavby jsou od placení osvobozeny, například obytné domy, jejichž vlastníkem je držitel průkazu ZTP nebo ZTP/P pobírající příspěvek na živobytí.

Všechny případy upravuje § 9 zákona o dani z nemovitých věcí.

Daň z nemovitosti při koupi 

Získali jste v roce 2019 nemovitost? V tom případě byste měli do 31. 1. 2020 podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2020.

Do 31. 1. 2020 je třeba podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2020 také v případě, kdy nemovitost vlastníte už delší dobu, pokud v roce 2019 došlo ke změně okolností podstatných pro stanovení daně, např. ke změně výměry nebo druhu pozemku, změně v užívání zdanitelné stavby nebo k nástavbě o další nadzemní podlaží nebo zvětšení půdorysu zdanitelné stavby přistavěním.

Změny, ke kterým dojde v průběhu roku 2020, se zohlední v daňovém přiznání k dani z nemovitých věcí za rok 2021.

Daňové přiznání se nepodává, pokud je poplatník podal v některém z předchozích zdaňovacích obdobích a nedošlo ke změně okolností ke stanovení daně (zejména ke změně výměry nebo druhu pozemku, změně v užívání zdanitelné stavby nebo k nástavbě o další nadzemní podlaží či zvětšení půdorysu zdanitelné stavby přistavěním).

Pokud daň z nemovitých věcí za rok 2020 není vyšší než 5.000 Kč, je splatná do 31. května 2020.

Daň z nemovitých věcí za rok 2020 větší než 5.000 Kč je splatná:

  • u poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb do 31. srpna a do 30. listopadu 2020
  • u ostatních poplatníků do 31. května a do 30. listopadu 2020

Daň z nemovitosti při prodeji 

Po prodeji nemovitosti jste povinni se odhlásit z placení daně za danou nemovitost, která vychází ze zákona o daních z příjmu č. 586/1992 Sb, a to nejlépe ihned po převodu nemovité věci, nebo nejpozději do konce roku, ve kterém proběhl převod.

Pokud si nebudete ohledně daní vědět rady, neváhejte se na mně obrátit.

Compare listings

Compare