Je nutné mít vypracovanou energetickou náročnost budovy?

Proč je při prodeji dobré znát energetickou náročnost nemovitosti a proč musí být součástí kupní smlouvy? 

Pokaždé, když prodávám nemovitost mých klientů, ukazuji zájemcům energetickou náročnost budovy, a to z toho důvodu, aby už od začátku byli seznámeni s náročností budovy na vytápění a spotřebu energie. Každého majitele, který chce prodat nemovitost upozorním, že je velmi důležité mít energetickou náročnost nemovitosti. Lidé, kteří prodávají či pronajímají byt nebo rodinný dům, a přitom nemají pro svou nemovitost vyhotoven průkaz energetické náročnosti budov (PENB), riskují pokutu až 50 tisíc korun. Majitelé bytových domů nebo společenství vlastníků jednotek potom až 200 tisíc Kč.

Při podpisu kupní smlouvy pak musí být průkaz nebo jeho ověřená kopie součástí této smlouvy. Pokud není průkaz zpracován, automaticky se náročnost nemovitosti řadí jako nejhorší energetická třída G.

Kdy se musí nechat přepracovat anebo vypracovat nové posouzení energetické náročnosti budovy? 

Při větší změně dokončené budovy je nutné znát její definici dle zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění. Jedná se o změnu dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy.

Větší změnou je nejčastěji např. výměna oken nebo zateplení fasády. Pokud je výměna nebo zateplení provedena na méně než 25 % celkové plochy obálky budovy, jedná se o jinou než větší změnu dokončené budovy a průkaz se zpracovávat nemusí, nicméně platí stále povinnost plnit požadavky na energetickou náročnost budov dle §7 zákonu č. 406/2000 Sb.

Co vlastně znamená energetická náročnost nemovitosti?

V současné době máme energetické třídy seřazené od A mimořádně úspornou až po G s tím, že G je mimořádně nehospodárná.

Průkaz energetické náročnosti budovy udává, kolik energie je spotřebováno při běžném užívání budovy. Pro zjištění stavu nemovitosti se porovnává konkrétní nemovitost s referenční budovou. To je taková budova, která má stejnou velikost, tvar a stejné užívání jako budova, která je hodnocena.

Hodnotí se, kolik energie ročně nemovitost spotřebuje na vytápění, větrání, klimatizaci, chlazení, přípravu teplé vody a osvětlení aneb na kolik peněz vyjde její roční provoz. Zásadní položkou jsou přitom výdaje za vytápění, které mohou tvořit až 60 % celkových nákladů domácnosti na energie. Proto je dobré znám energetickou náročnost nemovitosti.

Jako příklad bych chtěl zmínit, že je velký rozdíl, jestli bydlíte v rodinném domě, který má energetickou náročnost F a dům je vytápěný zemním plynem, kde se náklady mohou pohybovat až do 100 tis. Kč a elektřina 140 tis. Kč, nebo bydlíte v zrekonstruované případně nové nemovitosti, která má klasifikační třídu B náklady na energie značně klesají. U plynu mohou klesnout až na 30 tis. Kč a elektřiny na 56 tis. Kč. U tepelného čerpadla dokonce na 23 tis. Kč.

Z tohoto příkladu vyplývá, že mezi klasifikačními třídami ukazatele energetické náročnosti jsou veliké rozdíly v nákladech na energii, kterou ročně platíme.

A proto, pokud tento problém řešíte i vy, nebo Vás to teprve čeká a nevíte jak na to, neváhejte mě kontaktovat. Společně se pobavíme o možnostech, jak zajistit vše potřebné, aby nedošlo k pochybení z Vaší strany.

Compare listings

Compare