Pozor na nedoplatky za služby při koupi nemovitosti

V nedávné době se moji dlouhodobí klienti rozhodli pro koupi moderního bytu, nevyužili konzultace se mnou a do koupě bytu šli na vlastní pěst, po několika předchozích, úspěšně koupených nemovitostech. Po celém obchodním procesu nastaly komplikace. Klienti se dostali do velmi nepříjemné situace.

Po koupi nového bytu se ukázalo, že je byt zadlužený skrz zálohy, které nepokryly spotřebu. Správce domu po nich vymáhal dluh za předchozího vlastníka. Celoroční vyúčtování ukázalo několikatisícový nedoplatek.

Klienti se ale domnívali, že to není jejich problém. Byli si jisti, že správce vymáhá dluh nedopatřením nebo po špatném majiteli bytu. I přesto si nechali od správce předložit potvrzení o bezdlužnosti, tedy že prodávající nic nedlužil domu. Jenže potvrzení se týká záloh, nikoliv reálné spotřeby.

V době, kdy správce předchozímu vlastníkovi bytu vydával potvrzení o bezdlužnosti, tak nic nedlužil. Předchozí vlastník měl velkou spotřebu vody, elektřiny a služeb v domě.

Správce domu se bránil konkrétním paragrafem občanského zákoníku, a to § 1106 zákona č. 89/2012 Sb., jenž stanovuje, že při převodu vlastnického práva k určité věci, tedy i bytu, přebírá nový vlastník práva a povinnosti spojené s danou věcí.

Klienti nevěděli, jak z toho ven, tak mě kontaktovali, na schůzce mi popsali problém a našli jsme řešení.

Doporučujeme tedy veškeré náležitosti ohledně dluhů na zálohách, které vycházejí ze zákona § 1107 občanského zákoníku uvést do kupní smlouvy.

„Prodávající totiž dle zákona zůstává i po prodeji ručitelem za dluhy, které přešly na kupujícího. Pokud tedy kupující tyto dluhy neuhradí, bude je moci SVJ následně vymáhat vůči prodávajícímu,“

Takové situaci se mohli vyhnout, kdyby mě kontaktovali před, anebo v průběhu koupě nemovitosti a domluvili si konzultaci. Upozornil bych je, na co si mají dát pozor a co zanést jako ochranný prvek do kupní smlouvy, aby předešli tomuto problému.

Compare listings

Compare