Odpovědi

Co je dobré vědět, než nemovitost pronajmete. 5 otázek a odpovědí.

1. Kdo je lépe chráněn? Nájemce, nebo pronajímatel?  Občanský zákoník obecně inklinuje k ochraně slabší strany. Jedním z příkladů je § 2239, který zakazuje jakákoliv ustanovení nájemní smlouvy ukládající nájemci smluvní pokutu za porušení jeho povinností plynoucích ze smlouvy. Zakazuje také uložit nájemci povinnost, která je vzhledem k okolnostem zjevně...

Compare listings

Compare